אני מאמין של המשרד

משרדנו דוגל באמינות וביושרה בראש ובראשונה. משרדנו פוגש את הצדדים ליחסי העבודה בצומת דרכים בהם הם חווים משבר שיכול להיות מאוד מהותי ומשנה חיים. המשרד דוגל במתן המידע המלא והמקיף ללקוח על מנת שיקבל את ההחלטה המושכלת בניהול המשבר שהוא חווה, והאינטרס של הלקוח הוא זה שמוביל בקבלת ההחלטה המשמעותית הזו. משרדנו מדגיש כי התיק הוא של הלקוח, כאשר המשרד מייצג ומסביר לו את ההיבטים המשפטיים השונים. לפיכך, הצרכים של הלקוח והסיכויים של ההליך הספציפי הצפוי לו הם אלו השיקולים היחידים בניהול התיק של הלקוח.

משרדנו מאמין במקצועיות וביסודיות ככללי ברזל לניהול ההליך עבור הלקוח. משרדנו עורך בירור של כל פרטי המקרה אל מול הלקוח ואל מול עדים התומכים ומסייעים לחשיפת הגרסה של הלקוח. הסיפורים המונחים על שולחן משרדנו עוסקים בעניינים רגישים, ולעיתים בסיומם של יחסי עבודה ממושכים. המשרד דולה את הפרטים ברגישות ובסבלנות, על מנת שהמידע בכללותו יונח על השולחן ויהווה בסיס לכל החלטה שתתקבל. משרדנו עורך בדיקה של תקדימים ופסיקה משפטית עדכנית ביחס למקרה של הלקוח. ההחלטה בדבר האם לנהל את התיק נעשית על יסוד הבדיקות היסודיות האלו ורק לאחר שמתקבלת התמונה המלאה, ככל האפשר, באותה עת. מרגע שהתקבלה ההחלטה על ניהול התיק, משרדנו עובד ביסודיות על בניית הנרטיב של גרסת הלקוח, תוך התאמתה לדרישות בחוק ובפסיקה. בחירת הנרטיב הינה בעלת השלכת רוחב לטיפול בתיק כולו והמשרד מאמין שיש להשקיע בכך מאמץ מירבי ואיכותי.

משרדנו מושתת על ערכיות, אומץ ונחישות. משרדנו מייצג נאמנה את האינטרס של הלקוח, והוא השיקול הבלעדי בניהול התיק. המשרד פועל בתכליתיות ובמיקוד לביסוס הנרטיב של הלקוח. המשרד מייצג בתיקים פורצי דרך תוך אמונה בצדקת ההליך ורתימת ונקיטת כל הצעדים שיכולים לסייע בקידום התיקים. ניהול התיק יעשה תוך נקיטת אומץ, נחישות ובחתירה תמידית להשגת המטרה.

תפריט